KURUMSAL

Biz Kimiz?

2014 yılında faaliyete başlayan YSR Energy tesisat işleri ile ilgili birçok projede yer almış ve başarı ile sonuçlandırmıştır.Kuruluşumuz, yenilikçi, üretken olan yönetim ve personeli ile çalışmalarında müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarak kaliteli ve estetik tesislerin oluşumunu sağlamaktadır.

Mekanik tesisat taahhüt sektöründe yeralan firmamız, tesislerin ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, yangın tesisatı mekanik uygulama işlerini anahtar teslim üstlenmektedir. Yapılan işlerin bitiminden itibaren sistem bakımlarını ve gerekli tamirleri de garanti süresince ücretsiz üstlenmektedir.

Proje, uygulama ve test edip işletmeye alma safhalarında sürekli deneyimli mühendis kontrolünde yürütülen işlerimizde, çalışan ekip, konusunda bilgili formen ve ustalardan oluşmaktadır.

Yapılan iş her aşamada proje doğrultusunda ve proje verilerine göre uygulanmakta olup, iş bitiminde hazırlanan as-built projeler işverene teslim edilmektedir

Kurulan sistemin işletmeye alınması uzman servisler tarafından yapılmaktadır.

Her iş kalemi, önce proje çizimi ile başlayıp, çizilen shop drawing lerin onayını takiben sahaya uygulamaya aktarılmakta, uygulama sonuçları sahada mühendis kontrolünden geçmekte, onaydan sonra test işlemlerine geçilmekte ve kabulünden sonra hakediş, ataşman hazırlanmaktadır.

Yapılan her işte ilgili standartlar baz alınmaktadır. Baz alınan standart ve yönetmelikler şunlardır:

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Makine Tesisatı Genel
 • a. Teknik Şartnamesi
 • b. Türk Standartları
 • c. DIN Normları
 • d. ISO 9000
 • e. ASHRAE Standartları
 • f. ARI Standartları
 • g. EUROVENT normları
 • h. SMACNA normları
 • i. UL normlarılogo2
 • j. NFPA Standartları
 • k. Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 2002
 • l. VDI normları
 • m. BS normları
 • n. Montreal Protocol and Amendments 1992


Kalite Politikamız

YSR Energy Ltd. Şti. Olarak;

 • Çalışanlarımızın ve hizmet aldığımız tüm birimlerin desteğiyle mükemmel hizmet için çalışmalarımızın her aşamasında kalite anlayışını benimseyeceğimizi,
 • Sürekli iyileştirilebilir kalite değerleriyle müşteri memnuniyetini sağlayarak sektöründe aranan bir firma olacağımızı,
 • Tüm faaliyetlerimizde, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, çevre kirlenmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağımızı,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm faaliyetlerimizde kaliteli, sağlıklı, güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmayı,
 • İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanların aktif katılımı ve riskleri kaynağında yok etmek suretiyle ‘ sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’ hedefine ulaşmaya çalışacağımızı,
 • Yasal yükümlülüklerimize, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartları ile yürürlükteki Çevre, İş Sağlığı Güvenliği mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına zararlı, olumsuz etkileri önlemeyi, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı Güvenliği Bilincini eğitimler yolu ile geliştirmeyi,
 • İlgili tarafların Çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemlerimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
Taahhüt ederiz.


Misyonumuz

Siz değerli iş ortaklarımız ile ilişkilerimizi kaliteden ödün vermeden, karşılıklı güven içerisinde devam ettirebilmek,Sipariş süresinin başlangıcından, projenin neticelenmesine kadar geçen süre zarfında sizlerle sürekli bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak , Standartlarımızı arttırmak için teknolojiyi yakından takip ederek üretim sürecini minimuma indirmek ve memnuniyetinizi en üst seviyeye çıkartmaktır.

Vizyonumuz

Kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirerek öğrenen ve sürekli gelişen bir organizasyon olmak, Genç, dinamik ve tecrübeli kadromuzla sektördeki yeniliklerin takipçisi olmak, müşterilerimize beklentilerinin de üstünde bir hizmet sunmaktır.


Organizasyon Şeması

------------------

Referanslarımız